Belépés, tagság

A pénztártagság feltétele a havonta rendszeresen fizetendő tagdíj, amelynek összege minimum havi 4 000 Ft. Ezt az összeget a munkáltató átvállalhatja a tagtól. A pénztártag és/vagy a munkáltató ennél magasabb havi tagdíjat is vállalhat, valamint előre nem látható egészségügyi kiadásai fedezetére eseti befizetéseket is teljesíthet. A havi tagdíjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves (előre), féléves (előre) és éves (előre) is. A tagdíj utalása esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jel mellett minden esetben fel kell tüntetni azt az időszakot, amire vonatkozik az utalt tagdíj összege (pl. januári tagdíj, februári tagdíj, negyedéves, féléves vagy éves tagdíj). Bankkártyás fizetés esetén e-mailben (ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu) rendelkezzen az időszakról. A működési költséggel (6%) csökkentett befizetést tudja a pénztár szolgáltatásaira fordítani. A 4000 forint havi befizetés elmulasztása hozamelvonással jár, azaz kevesebb hozamot írunk jóvá a számláján, mint amit az adott negyedéves átlagtőkéjére vetítve kapott volna, ha minden hónapban megtörténik a tagdíj-fizetés.

A Patika Egészségpénztárba történő befizetések 94%-át jóváírjuk tagjaink egyéni (fedezeti) számláján, 6% a működési költség.

Vegyünk egy példát! Nagyobb összeg - 50 ezer Ft - befizetése válik szükségessé (pl. szemüveg, fogászat).

Befizetés

Levonásra kerül

Felhasználható

50.000

3.000

47.000

A Patika Egészségpénztár kártyáját – a bankkártyákkal azonos módon – kizárólag az használhatja, akinek a neve a kártyán szerepel. Tízezer forint feletti vásárlás esetén – a visszaélések elkerülése végett – a szolgáltatók kérhetik a kártyabirtokost a személyi igazolványa felmutatására.

A Patika Egészségpénztár tagjai egyéni egészségpénztári számlájuk terhére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 1.§-ának (1) bekezdés a.) pontja alapján a Ptk. által meghatározott, a pénztárhoz bejelentett közeli hozzátartozóik valamint az élettárs által igénybe vett szolgáltatásokat is finanszírozhatják patikakártyájukkal.

Közeli hozzátartozó:

 • a házastárs,
 • az egyeneságbeli rokon,
 • az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermekek,
 • az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő,
 • valamint a testvér.

Közeli hozzátartozót a Letölthető dokumentumok között megtalálható Szolgáltatásra jogosult bejelentő című nyomtatványon szükséges bejelenteni.

Társkártyát kaphat vagy szolgáltatásra jogosult kedvezményezett lehet a közeli hozzátartozó – a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint a Pénztártörvény alapján az élettárs –, aki így igénybe veheti a pénztár valamennyi szolgáltatását a pénztártag számlája terhére. Akinek társkártyája van, az kártyával tud fizetni a szolgáltatásokért, míg a kedvezményezett nem kap kártyát, ő a Pénztár nevére (Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár) szóló számlát utólag tudja elszámolni a pénztártag egyéni számlájának a terhére.

A társkártya igényléshez szükséges nyomtatvány megtalálható az Nyomtatványok menüben. Díja 2 500 Ft, amelyet az igénylőlap beérkezését követően automatikusan levon a Pénztár a főkártya-tulajdonos egészségszámlájáról (ahhoz, hogy az egyenlegen rendelkezésre álljon az összeg, 2660 forintot kell befizetni figyelembe véve a működési költséget). A szolgáltatásra jogosultat szintén be kell előre jelenteni az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével és Pénztárhoz való eljuttatásával, de ez nem jár költséggel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyomtatvány kiállítási dátumának meg kell előznie a szolgáltatás igénybevételét. A nyomtatványokat elküldheti postán a 1535 Budapest, Pf.: 861 címre vagy elektronikusan AVDH hitelesítéssel az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre.

A belépéskor kapott első kártya 3760 Ft + 6% működési költség. Az aktuális Kártyaszabályzat szerint a háromévenkénti kártyacsere díja 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül az egyéni egészségszámlán rendelkezésre álló egyenlegből. Figyelem! A célzott támogatás nem kerül az egyéni egészségszámlán jóváírásra, és a támogatás nem fedezi a kártyadíjat. Ellenőrizze a NetPénztárban, hogy rendelkezésre áll-e a kártya gyártásához szükséges összeg az Ön folyószámláján (ahhoz, hogy rendelkezésre álljon az összeg, 2660 forintot kell befizetni figyelembe véve a működési költséget).

A patikakártya 3 évig érvényes. A lejárati dátum a kártyán feltüntetett hónap utolsó napja attól függetlenül, hogy az munka- vagy ünnepnap.

A lejárat hónapjában kapja kézhez az új kártyáját. A kártyát aktiválni kell, miután aktiválta az új kártyát, a régit nem tudja használni.

Amennyiben nem érkezett meg Önhöz az új patikakártyája, kérjük, keressen meg minket! Telefonos ügyfélszolgálatunk a hét első munkanapján 8:00-20:00 óra között, egyéb munkanapokon 8:00-16:00 óra között várja hívását a +36-1-210-9790-es telefonszámon, de állunk szíves rendelkezésére az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu internetes címen is.

A Pmt. értelmében a pénzügyi intézményeknek – így az egészségpénztáraknak is – el kell végezniük ügyfeleik teljes körű átvilágítását. Ez a lakossági ügyfelek vonatkozásában azt jelenti, hogy a pénztárnak minden tagja esetében ellenőrizni kell a törvényben előírt személyes adatokat, rendelkezni kell a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányok másolatával, továbbá a tag kiemelt közszereplői státuszát igazoló nyilatkozattal.

Az azonosításhoz szükségünk van

 1. az érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának olvasható másolatát aláírva,
 2. az érvényes lakcímkártyájának csak a lakcímet tartalmazó oldalának olvasható másolatát aláírva,
 3. az oldalunkról letölthető közszereplői nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

Az azonosítást elvégezheti

 1. személyesen az ügyfélszolgálatunkon (1022 Budapest, Bimbó út 18.) ügyfélfogadási időben,
 2. küldje el a fent felsorolt okmányai másolatát e-mailben az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre. Ebben az esetben kérjük, hogy a Kiemelt közszereplő nyilatkozatot is csatolja AVDH szolgáltatással hitelesítve.
 3. okmányait és a nyilatkozatot feltöltheti a www.patikapenztar.hu oldalon a NetPénztár menüpontban (Okmányfeltöltés).
 4. GoodID applikációval mobiltelefonján keresztül előre egyeztetett időpontban. Amennyiben ezt a lehetőséget választja, kérjük, töltse le a digitális irattárcát a Play Store vagy App Store áruházból és az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre küldött e-mailben adja meg azt a mobilszámot, amelyen ügyintézőnk keresheti. A levél tárgyában tüntesse fel: GoodID azonosítás.

A személyes azonosítás elvégzését követően azonnal használni tudja egyenlegét. A postai úton (1535 Budapest Pf. 861.) történő azonosításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumok beérkezése és feldolgozása időt vesz igénybe, ezért egyenlege zárolását a szükséges okmányok hiánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül tudjuk feloldani. A rendelkezésünkre bocsátott információkat az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében kizárólag a Pmt.-ben előírt teljes körű ügyfél-azonosítás céljából használjuk és tároljuk.

Első lépésben regisztrálnia kell a NetPénztárban az ÉnPénztáram♥ menüpontban. Már a regisztrációkor is kap pontot, ha egyénileg fizeti a tagdíjat és nincs elmaradása legalább a megelőző 3 hónapban, ha a munkáltatója fizetett tagdíj-hozzájárulást legalább a megelőző 3 hónapban. Ha a regisztráció hónapjától minden hónapban megfizeti legalább a minimális tagdíjat és/vagy a munkáltatója tagdíj-hozzájárulást fizet. Utóbbi két esetben a 3. hónapot követően fogja a Pénztár jóváírni a hűségpontokat. Miután regisztrált a hűségprogramra, a jövőben minden befizetése hűségpontot ér az összeg nagyságától és a befizetés időpontjától függően. Az e-irat-igénylés (adóigazolás és éves egyenlegközlő) és a hírlevél-feliratkozás is pontot ér. A részletekről itt olvashat.

A pénztártag jogosult pontot beváltani a NetPénztárban az ÉnPénztáram♥ menüpontban utólag, a Sikeres patikakártyás vásárlást vagy a fő- és társkártya díjának megfizetését követően. Amennyiben adott költést követően szeretné felhasználni a pontjait, kártyás vásárlás esetén 24 órán belül, kártyadíj esetén 30 napon belül jelölje meg az adott tranzakciót az ÉnPénztáramban. A hűségpontokat a beváltást követő 5 munkanapon belül írjuk jóvá a pénztártag egyéni számláján.Tagdíj, befizetés

A pénztártag az év folyamán bármikor teljesíthet eseti befizetést, a kártyáját feltöltheti online bankkártyás feltöltéssel vagy van lehetőség a Patika Egészségpénztár számlájára (CIB 10700024-02400406-51100005) történő közvetlen átutalásra is (a megjegyzés rovatban feltüntetve a kártyaszámot és a pénztártag nevét). Fontos, hogy a megjegyzés rovatban a kártyaszám kerüljön beírásra, hiszen ez a pénztártag azonosításának feltétele, és a Patika Egészségpénztár ebben az esetben garantálja az átutalást követő 2-3 munkanapon belül történő jóváírást.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4 órán belüli utalási kötelezettség teljesítése a különböző bankok egymás közötti elszámolására vonatkozik és az egészségpénztárakra nem.

A Pénztár és a munkáltató között létrejött szerződés szabályozza, hogy mire lehet elkölteni a célzott támogatást. A Netpénztár menüpontban, a Folyószámla kimutatásban a „Munkáltató által juttatott célzott támogatás költhető összege” sorban ellenőrizheti, hogy pontosan mekkora összeget és mire fordíthat. (A Netpénztár regisztrációköteles. Ha még nem regisztrált, kattintson ide.)

Hogyan tudom elkölteni a juttatást?

 • A gyógyszertárban és a Pénztárral szerződéses kapcsolatban lévő magánegészségügyi intézményekben a célzott támogatás az egészségpénztári kártyával ugyanúgy költhető, mint az egyéni befizetések. A bankkártya-elfogadó helyeken – POS terminállal rendelkező gyógyszertárban és magánegészségügyi szolgáltatónál – a patikakártya úgy működik, mint bármilyen más fizetőkártya.
 • A bankkártya-terminál automatikusan kezeli a kártyán lévő különböző – célzott támogatásból és saját befizetésből származó – egyenlegeket akár egy fizetésen belül. Először a munkáltatói támogatás egyenleget, majd a saját befizetésből származó megtakarítást terheli a rendszer.
 • Az önsegélyező szolgáltatásokra kapott célzott támogatás nem költhető egészségpénztári kártyával. Ebben az esetben az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó igénylési folyamatot kell követni, amiről bővebben itt, az egyes szolgáltatásokra kattintva tájékozódhat.

 

Igen. A hozamot a kártyán negyedévente írjuk jóvá, tovább növelve a szolgáltatásokra költhető forintokat.
A pénztár a hozamrátát a mindenki számára nyilvánosan elérhető éves jelentés adataiból az alábbi módon számítja ki:
73EA10 - 73EA17 / (73EFA331 - Nyitó egyéni szla + 73EFA333 - Záró egyéni szla / 2)

A pénztártag bármikor dönthet úgy, hogy kilép a pénztárból. A kilépési nyilatkozat elküldésével elindul a kilépési folyamat.

A pénztári tagság igazgatótanácsi határozattal is megszüntethető tartós tagdíj-nemfizetés esetén. A tagsági viszony az utolsó tagdíjfizetési hónapot követő 96. hónap első napjával külön eljárás nélkül is megszűnik abban az esetben, ha a pénztártag ez idő alatt nem fizetett tagdíjat.

Patikakártyáját továbbra is tudja használni. Érdemes megtartani a tagságot és a jövőben egyénileg feltölteni a patikakártyát, mellyel igénybe tudja venni a magán befizetés után járó 20%-os szja-kedvezményt.

Már havi 4 000 forint befizetés is elég, ha Ön meg szeretné tartani a patikakártyáját. Az egyéni befizetését teljesítheti online bankkártyás feltöltéssel, banki átutalással, vagy eseti befizetéssel is, a Patikapénztár CIB Banknál vezetett bankszámlájára (CIB 10700024-02400406-51100005). Fontos, hogy a megjegyzés rovatban adja meg az adóazonosító jelét és a pénztártag nevét.

Ezen felül felhatalmazhatja munkáltatóját, hogy a patikakártyás egyéni befizetést havonta, a munkabérből közvetlenül utalja.

Amennyiben a tag három havi vállalt tagdíjának megfelelő összegű tagdíjat nem fizet meg, az tartós tagdíj-nemfizetésnek minősül. A pénztár honlapjának NetPénztár felületén a folyószámla kimutatás menüpont alatt tájékoztatja a tartósan tagdíjat nem fizető tagot a tagdíjfizetési elmaradásáról és felhívja figyelmét a nemfizetés jogkövetkezményeire. A Pénztár a tartós tagdíj-nemfizető tagot az éves egyéni számlaértesítőben figyelmezteti a tagdíj-fizetési kötelezettségére.

A  tartós  tagdíj  nem  fizető  tag  tagsági  viszonya   az utolsó tagdíjfizetési hónapot követő 96. hónap első napjával külön eljárás nélkül megszűnik.

Minden egészségpénztár meghatároz egy havonta fizetendő minimumösszeget az alapszabályában, amit szeretne, ha a tagjai teljesítenének. A Patikapénztár esetében ez 4000 forint. Az összeg a működési költség levonása után a pénztár bármely szolgáltatására fordítható, sőt, a befizetésre jár 20% szja-visszatérítés is, ami az adott évre vonatkozó adóbevallásban érvényesíthető.

A munkáltató által biztosított munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagdíjfizetésnek számít, de a célzott támogatás nem. Azok a pénztártagjaink, akik célzott támogatásban részesülnek éppúgy kötelesek befizetni a havi tagdíjat, mint azok, akik nem kapnak semmilyen céges juttatást.

tagdíjelmaradó pénztártagot hozamkiesés érheti abban a negyedévben, amelyben befizetést nem, vagy csak részlegesen teljesít. A hozamelvonás a negyedéves minimális tagdíjra eső működési és likviditási tartalék összege, de nem haladhatja meg a felosztott negyedéves hozam összegét. Az elért hozam 100%-ban a pénztártagok megtakarítását növeli, abból a pénztár nem von le működési költséget, az állam pedig nem karcsúsítja kamatadóval vagy a szochó-levonással.     

A pénztártag a kártyájára a Patika Egészségpénztár számlájára (CIB 10700024-02400406-51100005) történő közvetlen átutalással – a megjegyzés rovatban feltüntetve a kártyaszámát és a pénztártag nevét – teljesíthet eseti befizetést vagy online bankkártyás feltöltéssel. (Pénztárunk ügyfélszolgálatán készpénzbefizetésre nincs lehetőség.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4 órán belüli utalási kötelezettség teljesítése a különböző bankok egymás közötti elszámolására vonatkozik és az egészségpénztárakra nem. A befizetéseket a pénztár bankszámlájára történő megérkezését és azonosítását követő két munkanapon belül költhetővé tesszük.

Egyéb rendelkezés hiányában a Pénztár minden tagjától havonta legalább 4000 forint befizetését várja el. Ha tagdíjelmaradása van – vagyis egy hónapban elmaradt a befizetés – a szabályzatunknak megfelelően hozamot vonunk el öntől. Ez azt jelenti, hogy abban a negyedévben a tagdíjelmaradás miatt kisebb hozamot írunk jóvá a számláján, mint amelyet amúgy az átlagtőkéje alapján kapott volna. Akkor is lehet tagdíj-elmaradása, ha amúgy az év során vannak hónapok, amikor az elvárt minimális összegnél lényegesen többet fizet be. Ebben az esetben érdemes rendelkezni arról, hogy a Pénztár az adott összeget ne az adott hónapra vonatkozó eseti befizetésként kezelje, hanem egy Ön által megjelölt, a befizetés időpontját követő időszakra könyvelje le. Ha például januárban befizet 25 000 forintot, dönthet úgy, hogy az összeg 6 havi tagdíjat fedezzen. Ebben az esetben január–június hónapokra megfizetettnek tekintjük a 4000 forintot, és nem lesz tagdíjelmaradása akkor sem, ha ebben az időszakban nem lesz több befizetése.

Természetesen ha nagyobb költést szeretne finanszírozni a megtakarításából, bármikor teljesíthet eseti befizetést, hogy kihasználja a 20%-os szja-visszatérítést az egészségcélú kiadásaira, lakáshitel-törlesztésre, a gyereke iskolai költségeire vagy kieső jövedelem pótlására.

Hogyan tudok rendelkezni?

 • átutalásnál a közlemény rovatban tüntesse fel, hogy milyen vonatkozási időszakra osszuk fel az összeget.
 • bankkártyás befizetésnél küldjön e-mailt az adminisztracio@patikapenztar.hu címre. A tárgyba írja be: befizetés vonatkozási időszaka, neve és adóazonosító jele.

 

A bankkártyás befizetéssel egy időben, ugyanazon a felületen megadhat egy tetszőleges összeget, amelyet a Pénztár a következő hónaptól mindig ugyanezen a napon automatikusan lehív a bankszámlájáról. Ha igénybe veszi a szolgáltatást, biztos lehet abban, hogy nem lesz tagdíjelmaradása egyetlen hónapban sem. A terhelés sikerességéről vagy sikertelenségéről automatikus e-mail-üzenetet kap. Bármikor megváltoztathatja a megbízás összegét vagy visszavonhatja azt a NetPénztárban az állandó bankkártyás megbízás kezelése menüpontban. A szolgáltatás bankkártyás fizetés, ezért nem terheli tranzakciós illeték.

A kényelmi szolgáltatás beállítását követően Önnek nem kell rendszeresen ellenőriznie a pénztári egyenlegét, hiszen ha az 5000 forint alá csökken, megbízása alapján automatikusan lehívjuk az Ön által beállított összeget a bankkártyájáról, és átvezetjük a patikakártyájára a működési költség levonását követően. A Befizetés gombra kattintva a Mesterkártya felületen tudja aktiválni a szolgáltatást, amely garantálja, hogy soha nem nullázódik le az egyenlege. Így nem fordulhat elő, hogy fedezethiány miatt nem gyártódik le az új kártyája vagy elutasítják a vásárlást a kasszánál. A tranzakcióért a bank nem számít fel díjat, a lehívott összegre jár a 20% szja-visszatérítés. A megbízást bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja a NetPénztárban a Mesterkártya menüpontban.


Online ügyintézés, AVDH

A kártya mindenkori egyenlegéről a Patika Egészségpénztár ügyfélszolgálata, a Telepatika automatikus egyenleg-lekérdező rendszere a 06-1-210-9790-es telefonszámon ad felvilágosítást, ezen felül megnézheti a NetPénztárban az Egyenleglekérdezés menüpontban is.

A díjmentes, éjjel-nappal működő online ügyintézési felületen - regisztrációt követően - az egyenleglekérdezés mellett megtalálja az szja-kalkulátort, bármikor elérheti az aktuális kártyaforgalmi kimutatását, valamint e-mail üzenetek segítik kontrollálni a patikakártyát érintő mozgásokat. Az alábbi szolgáltatásokat éri el online:

 • Egyenleglekérdezés
 • SZJA-kalkulátor
 • Folyószámla kimutatás
 • ÉnPénztáram♥ hűségprogram 
 • Elektronikus dokumentumok (pl. letölthető adóigazolás és éves kártyaforgalmi kimutatás) 
 • Adatmódosítás
 • Kártyák kezelése (limit beállítása, aktiválás, tiltás)
 • Okmányfeltöltés
 • Állandó bankkártyás megbízás kezelése
 • Emlékeztető-kérés beállítások
 • Igénybe vett szolgáltatások értékelése
 • Saját jelszó megadása
 • Új pénztári jelszó igénylése
 • Patikakártyával fizetett adóköteles szolgáltatások
 • Nem elszámolható egyéni számlák
 • Hírlevélre feliratkozás

Az online intézhető ügyek köre folyamatosan bővül, hogy tagjaink érintkezésmentesen, bárhonnan, kényelmesen intézhessék napi egészségpénztári ügyeiket.

 

Igen, a Pénztártörvény 13.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a pénztár elektronikus iratban küldje a pénztártag számára a kártyaforgalmi kimutatást és az adóigazolást. Töltse ki a szükséges nyilatkozatot és küldje meg a 1535 Budapest, Pf.: 861. levelezési címre vagy AVDH hitelesítéssel e-mailen az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre. Amennyiben január 10-éig beérkezik a nyilatkozata, a megelőző adóévre vonatkozó igazolásokat is letöltheti a NetPénztárból adott év január 31-től.

A Pénztár adatbázisában szereplő egyes adatait módosíthatja a NetPénztárban regisztrációt követően. A személyes adataiban (a pmt. szerinti azonosításhoz használt okmányaiban, állandó lakcímében, közszereplőli státuszában) beállt változás bejelentéséhez azonban ki kell töltenie és a Pénztárhoz eljuttatnia az Adatváltozás-bejelentő és azonosítási adatlapot, valamint az új okmányainak másolatát.

 

 1. Töltse ki az adott ügyintézéshez szükséges kitölthető pdf nyomtatványt, majd mentse le azt a saját számítógépére. Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden sort hiánytalanul kitöltsön!
 2. Hitelesítse a dokumentumot ezen az oldalon. Kizárólag az a személy hitelesítheti a nyomtatványt, aki amúgy is aláírná. Ha az adott ügyintézés több aláírót igényel, mindenkinek külön-külön kell hitelesítenie a dokumentumot, majd mindegyik hitelesített dokumentumot egy e-mailben kell elküldeni a Pénztárnak. Az összes hitelesített példány együttesen biztosítja majd mindenki aláírását.
  • Töltse fel az aláírandó Pdf-et az AVDH felületére (https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes)
  • Ne felejtse el kiválasztani a „Hiteles PDF” opciót és elfogadni az ÁSZF-et.
  • Kattintson a Feltöltés gombra, majd adja meg ügyfélkapus felhasználónevét és jelszavát.
  • Ezután a letöltés gombra kell kattintani, hogy a hitelesített dokumentumot el tudja menteni a számítógépére. Kérjük, ne használja a „Küldés e-mailben” lehetőséget, ezt a Pénztár nem tudja fogadni!
  • Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a hitelesítés: ebben az esetben a nyomtatvány jobb felső sarkában szerepel az AVDH-bélyegző.
  • A hitelesített pdf-et/pdf-eket küldje el az ügyintézéshez megfelelő e-mail címre. A levélben ne felejtse el megadni az ügyintézés típusát, nevét és adóazonosító jelét, hogy munkatársaink gyorsabban beazonosíthassák a beérkezett dokumentumot.
  • Az ügyintézés sikerességéről válasz-e-mailben tájékoztatjuk.

 

Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, ingyenesen létesíthet a kormányablakokban, az okmányirodákban és az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain. Ezután tud élni a nyomtatványbeküldés hiteles, kényelmes és biztonságos online módjával.Patikakártya

Mennyibe kerül a kártyacsere?

Az aktuális Kártyaszabályzat szerint a háromévenkénti kártyacsere díja 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül az egyéni egészségszámlán rendelkezésre álló egyenlegből. Figyelem! A célzott támogatás nem kerül az egyéni egészségszámlán jóváírásra, és a támogatás nem fedezi a kártyadíjat. Ellenőrizze a NetPénztárban, hogy rendelkezésre áll-e a kártya gyártásához szükséges összeg az Ön folyószámláján.

Az új patikakártyát a Pénztár postán küldi ki, éppen ezért kérjük, minden adatmódosítást jelentsen be. Ez történhet a Netpénztáron keresztül, levélben az adatmódosító lap felhasználásával (megtalálható a Nyomtatványok között, postázási cím: Patika Egészségpénztár 1022 Budapest, Bimbó út 18.) illetve az iroda@patikapenztar.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is.

Hogyan kell aktiválni az új kártyát?

A főkártyát kizárólag a pénztártag, a társkártyát a pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult társkártya-birtokos aktiválhatja.

 • Interneten: a NetPénztárban a Kártyáim menüpontban válassza ki az aktiválni kívánt kártyát és kattintson az Aktiválom feliratra. Sikeres aktiválást követően a kártya átkerül az aktív kártyákat felsoroló mezőbe. Ha társkártya esetében nem kattintható az Aktiválom gomb, ellenőrizze, hogy korábban elküldte-e a Pénztárba a társkártya-birtokosra vonatkozó Szolgáltatásra jogosult kedvezményezett bejelentőt. Ha nem, kérjük pótolja és próbálja meg az aktiválást később. A sikeres vagy sikertelen aktiválásról automata e-mail-üzenetet kap. 
 • Automata call centerben: a +36 1 210 9790 számon a kártyaaktiválás menüpontot kell kiválasztani, és a telefon billentyűzetének segítségével meg kell adni az új kártya számát, a kártyán szereplő tagazonosítót és a kártyabirtokos születési idejét (év, hó, nap).
 • Ügyintéző által: hívja a +36 1 210 9790  telefonszámot a hét első munkanapján 8:00-20:00 óra között, egyéb munkanapokon 8:00-16:00 óra között vagy fáradjon be személyesen a 1022 Budapest, Bimbó út 18. szám alatt található ügyfélszolgálati irodába ügyfélfogadási időben.

 

A pénztártagok biztonsága érdekében egy kártyát egy nap ötször lehet használni (a hatodik tranzakció már nem megengedett), valamint egy kártyáról napi 500 ezer forintnál nagyobb összeget nem lehet igénybe venni. A napi limit megemelését a NetPénztárba bejelentkezve azonnal tudja intézni, vagy kérjük az emelésről kettő munkanappal a kártyahasználatot megelőzően írásban rendelkezzen elektronikusan (ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu) vagy faxon (+36 1 210 9778). A levélben kérjük feltüntetni a pénztártag nevét, kártyaszámát, adóazonosító jelét, a limit emelés időszakát és az összeget.

Le kell tiltani a kártyát. A kártyaletiltást bejelenheti telefonon a nap 24 órájában a +36 1 210 9790-es telefonszámon vagy a NetPénztárban a Kártyáim menüpontban.

A pótkártya díja (kártyánként) 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül a rendelkezésre álló egyenlegből. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre az összeg, be kell fizetni a működési költséggel növelt pótkártya díjat (2660 forintot). A kártya akkor kerül legyártásra, ha a díj rendelkezésre áll a pénztártag egyéni egészségszámláján.

A Patika Egészségpénztár a letiltás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés megtételét követően minden esetben átvállalja a patikakártya jogosulatlan felhasználása miatti kockázatokat és költségeket, kivéve, ha a kár a kártyabirtokos szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott magatartása miatt következett be. A bejelentésig felmerült károkat a kártyabirtokos viseli. A pótkártya díja (kártyánként) 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül a rendelkezésre álló egyenlegből. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre az összeg, be kell fizetni a működési költséggel növelt pótkártya díjat (2660 forintot).Szolgáltatások

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatóval kapcsolatban észrevételei vannak, az azzal kapcsolatos bejelentést a Patika Egészségpénztár ügyfélszolgálatán a 06-1-210-9790-es telefonszámon teheti meg.

Pénztárunk javaslata a következő:

Pénztárunk minden esetben azt a lehetőséget támogatja, hogy tagjai minél több helyen és időpontban tudjanak fizetni kártyájukkal, hisz ez megkönnyíti gyógyszertári költéseik lebonyolítását.

Azonban minden kártyaelfogadó helynek saját maga kell, hogy eldöntse, milyen esetekben tudják megvalósítani ezt a fizetési formát, s azt is, hogy felajánlják-e a tagok részére azt a lehetőséget, hogy gyógyszertárái ügyeletben csak saját felelősségre tudnak fizetni patikakártyával (önálló döntés alapján adják át kártyájukat úgy, hogy nem tudhatják történik-e azzal visszaélés, vagy sem).

Természetesen van olyan helyzet, mikor a szolgáltató nem tudja megvalósítani a bankkártyás vásárlás lehetőségét. Ez esetben a készpénzzel kiegyenlített szolgáltatásról számlát kell kérni (Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1022 Budapest, Bimbó út 18. Adószám: 18238949-1-41, melyet a Pénztár címére beküldve (kísérőlevél és bankszámlaszám megadása) után lehet visszaigényelni.

A Patika Egészségpénztár által nyújtott szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározottak szerint folyósított táppénz és a keresőképtelenség idejére járó nettó bér közötti különbözet (kieső jövedelem) teljes vagy részbeni pótlása lehet.

Ez a szolgáltatás kizárólag utólag, a szükséges igazolás pénztár részére történő megküldését követően vehető igénybe.

A Táppénz-szolgáltatás igénybevételi nyomtatványt megtalálja a letölthető dokumentumok között.

Az 1993. évi XCVI. Törvény 51/B. § (1) pont j bekezdése szerint:

(j) pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként az Ebtv. 44. §-a szerinti keresőképtelenség esetén, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

Az 1997. évi LXXXIII. Törvény Ebtv. 44. § részletezi, ki számít keresőképtelennek:

a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult;
c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
d) a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátás nyújtó intézményben;
e) a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermekét a saját háztartásában neveli;
f) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.
h) a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő,
    ha) aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy
    hb) a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

Gyógyüdülés és rekreációs üdülés mellett az alábbi szolgáltatások nem finanszírozhatóak egészségpénztáron keresztül:

 • gyógyfürdő
 • gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés
 • sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások (ez a sporteszközre nem vonatkozik, az változatlan – továbbra is lehet, de adóköteles)
 • életmódváltozását elősegítő szolgáltatás (méregtelenítő kúra, léböjtkúra, preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, fogyókúraprogram)

Egészségpénztáron keresztül megvásárolható termékek, igénybe vehető szolgáltatások:

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (szja-mentes)Önsegélyező szolgáltatások (szja-mentes)
 • Gyógyszertár: gyógyszer, csecsemőápolási termékek
 • Optika
 • Gyógyászati segédeszköz
 • Orvosi ellátás
 • Egészségbiztosítás
 • Fogászat
 • Táppénz kiegészítés
 • Gluténmentes speciális élelmiszerek
 • Gyermek megszületése, örökbefogadása esetén igényelhető támogatás
 • Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj kiegészítése
 • Gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése
 • Tanévkezdési támogatás, egyetemi, főiskolai támogatás
 • Munkanélküli ellátás támogatása
 • Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
 • Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
 • Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek
 • Intézményi idősgondozás támogatása
 • Temetés költségeinek támogatása

Életmódjavító szolgáltatások (szja-köteles)

 • Sporteszközök
 • Természetgyógyászat
 • Fog- és szájápolási termékek

A szolgáltatás igénybevétele előtt szükség esetén győződjenek meg róla az Elfogadóhelyek menüpontban, hogy a szolgáltató szerződéses partnerünk vagy sem.

Otthongondozásról, hallás- vagy látásjavító termék vásárlásáról beküldött számlák elszámolásához szükséges az orvosi javaslat. Szintén orvosi javaslathoz kötött a bizonyos szűrővizsgálatok után járó prevenciós adókedvezmény érvényesítésének lehetősége. 

Ha ilyen szolgáltatást vett igénybe, gondoskodjon arról, hogy eljuttassa a pénztárba a szükséges orvosi javaslatot, amit innen tölthet le. A prevencióért járó 10%-os szja-visszatérítésről bővebben itt tájékozódhat: Milyen vizsgálatokra tudom érvényesíteni a prevencióért járó 10%-os szja-visszatérítést?

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a szolgáltatás adófizetési kötelezettséggel jár, minden egyes kártyás/készpénzes fizetéssel történt igénybevételkor, a pénztár részére, a szolgáltató/tag által beküldött bizonylat/számla alapján lesz meghatározva, melyről a tag részére a tárgyi adóév végén adóigazolást állítunk ki! Az igénybe vett adóköteles szolgáltatásokról a NetPénztárban is tájékozódhat személyes fiókjában.

A Pénztárral vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött egészségügyi szolgáltatók orvosi ellátásról kiállított számlái számolhatók el a pénztári megtakarítás terhére. A Pénztár nevére (Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár) kiállított számlákat töltse fel az oldalunkra. Ez a legkényelmesebb módja a számlák benyújtásának és így tudjuk garantálni a leggyorsabb kifizetést.  Ne feledkezzen meg az orvosi javaslatról, ha a szolgáltatás igénybe vételéhez vagy a prevenciós adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges. 

A gyógyszertárban megvásárolható minden olyan gyógyszer és gyógytermék, amely OGYÉI engedélyszámmal rendelkezik.

Engedélyszámtól függetlenül minden termék

 • ami csecsemő ápolással kapcsolatos (pelenka, babafürdető, popsi törlő, stb…)
 • beteg ápolással (sebtapasz, géz, stb… )
 • gyógyászati segédeszközök aminek ORKI vagy MEEI engedélyszáma van (vérnyomásmérő, gyógypapucs, gumi zokni, stb… )
 • valamint az egészségügyi, tisztasági, TENA betétek tamponok és óvszerek, terhességi teszt

Patika Egészségpénztárral nem szerződött szolgáltatóktól elfogadunk készpénzfizetési számlát a következő szolgáltatásokról, illetve termékekről:

 • gyógyszer, OGYÉI engedélyszámmal rendelkező gyógyhatású termékek, gyógyteák, gyógyvizek
 • gyógyászati segédeszközök, látás, hallás javító eszközök
 • csecsemő- és betegápolási cikkek
 • gluténmentes speciális élelmiszerek
 • vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása
 • vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
 • megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök
 • gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelések
 • sporteszközök (adóköteles!)
 • fog- és szájápolási termékek (adóköteles!)

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezi a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek forgalmazását. Az engedélyezés folyamán ezek a termékek OGYÉI engedélyszámot kapnak. Tekintettel arra, hogy ezen termékek köre folyamatosan változik javasoljuk, hogy az OGYÉI honlapján tájékozódjon, amit a következő linken tehet meg:

www.ogyei.gov.hu

Nem vásárolhatók meg az étrendkiegészítő termékek, kozmetikumok, élelmiszernek minősülő termékek (kivéve gluténmentes termékek), illatósító szerek, fogyasztószerek.
Nem igénybe vehető szolgáltatások: gyógyfürdő, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés, sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások, életmódváltozást elősegítő szolgáltatások.
A fenti termékek megvásárlása illetve szolgáltatások igénybevétele esetén 15%-os szja + 13%-os szocho fizetési kötelezettség terheli a tagot.

A természetgyógyászat, fog- és szájápolási termékek, sporteszközök.

Az adóköteles termékek, és szolgáltatások igénybevétele esetén a pénztárban elszámolt összeg után 15%-os szja fizetési kötelezettség terheli a tagot, mely nem finanszírozható az egészségpénztári egyéni számláról, s melyet az egyénnek a NAV felé kell bevallania és befizetnie.

Amennyiben adóköteles terméket vásárolt vagy szolgáltatást vett igénybe, van lehetőség az összeg visszafizetésére, így elkerülheti az adófizetési kötelezettségét. Az összegnek tárgyév december 31-ig be kell érkeznie. Az év végi befizetésnél kérjük figyeljen a határidőkre! Átutalás esetén 2024. december 31. 12.00-ig adjon azonnali utalási megbízást a számlavezető bankjában, személyes befizetés esetén a CIB Bank fiókjában 2024. december 31. nyitvatartási időben, (kérjük, a pontos nyitvatartási időről tájékozódjon a bankjában)!

A visszafizetés történhet banki utalással vagy a CIB Bankban készpénzbefizetéssel a pénztár számlájára (CIB 10700024-02400406-51100005). FONTOS, a jóváírás feltétele az összeg egyezősége, a termék/szolgáltatás teljes összege visszafizetendő, valamint a megjegyzés rovatban kerüljön feltüntetésre az adóazonosító jel és az SZJA kifejezés, ellenkező esetben kizárólag eseti befizetésként áll módunkban lekönyvelni az összeget.

Figyelem! Az adóköteles termék visszafizetése bankkártyás feltöltéssel nem lehetséges! Az így történt befizetés minden esetben egyéni tagdíjfizetésként kerül jóváírásra és nem mentesít az adófizetés kötelezettsége alól.

A NetPénztárban (online ügyintézésben) nyomon tudja követni az adóköteles tételeket tartalmazó számlákat. A visszafizetést követően a folyószámla-kimutatásában ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e még adóköteles termékkel.

Nem, a pénztár szolgáltatása igénybe vehető készpénzfizetési számla ellenében is az alábbi esetekben:

 • Bármely nem kártya-elfogadóhely gyógyszertár esetén, minden egyes a gyógyszertárban forgalmazott termék esetén.
 • Bármely nem kártya-elfogadóhely optikai szolgáltató esetén szemüveg és napszemüveg (keret és lencse), kontaktlencse, szolgáltatás-csomagok és optikai segédeszközök igénybevétele esetén.
 • Minden a Patika Egészségpénztár kártyaelfogadó helyen, amennyiben a szolgáltatás igénybevételekor a patikakártyán nincs elegendő fedezet.

A Pénztárral vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött egészségügyi szolgáltatók orvosi ellátásról kiállított számlái illetve az egészségpénztárban elszámolható termékekről kiállított számlák számolhatók el a pénztári megtakarítás terhére. Függetlenül attól, hogy a szolgáltatótól, kereskedőtől papír vagy elektronikus számlát kapott, töltse fel az oldalunkon a Számlafeltöltés felületen. Beküldheti e-mailen is az egyeniszamla@patikapenztar.hu címre vagy postán a 1535 Budapest, Pf.: 861 címre mellékelve a szükséges rendelkezőnyilatkozatot. 

Amennyiben e-mailen juttatja el a számláit, ne felejtse el AVDH-val hitelesíteni a nyilatkozatot. A számlát elég csatolni a levélhez.

Hogyan kell számlát kiállítani?

A számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: 

Vevő: Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár, címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Pénztártag vagy a pénztár nyilvántartásában is szereplő, a pénztártag által megnevezett szolgáltatásra jogosult kedvezményezett neve és a pénztártag 16 jegyű kártyaszáma vagy 8 számjegyű tagi azonosítója. Amennyiben a név és kártyaszám nem fér ki a vevő rovatban, azokat a megjegyzés rovatban is fel lehet tüntetni.

Amennyiben a számlán szereplő igénybe vevő nincs szolgáltatásra jogosultként bejelentve, kérjük pótolja a Nyomtatványok között megtalálható Szolgáltatásra jogosult bejelentő lapon! A Pénztár legkésőbb a számla benyújtásától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza a számlán szereplő összeget, ha a szükséges egyenleg rendelkezésre áll a pénztártag számláján. Hetente kétszer teljesítünk utalást.

A számlát tárgyévben kérjük elküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig. A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni Önnek, ha az egyenlegén van rá fedezet, valamint a beküldött bizonylatok teljes mértékben megfelelnek az előírásoknak. Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatási szabályzatunk értelmében az igénybevett szolgáltatás díja beérkezési sorrendben, a lehető leghamarabb kerül feldolgozásra, de a számla benyújtásától számított legkésőbb 15 munkanapon belül kifizetésre kerül.

Az egészségpénztári megtakarítás egyik nagy előnye, hogy általában azonnal költhető. Ez alól kivételt képez az önsegélyező szolgáltatások elszámolása, amely kizárólag a pénztártag fedezeti számláján legalább 180 napja parkoló befizetésekből teljesíthető. A korlátozás nem vonatkozik a számlán jóváírt hozamra, az szja-visszatérítésre és a munkáltatótól kapott célzott támogatásra. Annak érdekében, hogy Önnek minél gyorsabban gyűljön a 180 napos egyenlege, a napi patikakártyás költései minden esetben a legutóbbi befizetései terhére történnek.

A különböző élethelyzeteket támogató önsegélyező szolgáltatások:

 • Gyermek megszületése, örökbefogadása esetén igényelhető 1 millió forintos támogatás
 • Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj kiegészítése
 • Gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése
 • Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének havi támogatása a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-áig
 • Tanévkezdési támogatás a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összegéig
 • Intézményi idősgondozás támogatása
 • Temetés költségeinek támogatása
 • Munkanélküli ellátás támogatása
 • Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
 • Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek

A gyermekekhez kapcsolódó támogatások részleteit itt találja, az otthonához kötődő szolgáltatásokról itt tájékozódhat, idős családtagja okán igénybe vehető kifizetésekről itt olvashat bővebben.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatásokat a jogosultságot, havi kifizetésű igényeknél a jogosultsági hónapot követő év december 31-ig van lehetőség igénybe venni. Ennek értelmében a benyújtott igény kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásáról a pénztártagnak a tárgyévet követő év december 31-ig van lehetősége gondoskodni, vagyis addig kell teljesülnie a kifizetésnek. Azt követően az igény megszűntetésre kerül.

A számla eredeti példányát kérjük beküldeni postai úton a Patika Egészségpénztár címére (1022 Budapest, Bimbó út 18.). A számla vevő rovatában szerepeljen a pénztártag neve, címe, valamint tagi azonosítója, vagy 16 jegyű kártya száma.

Kedvezményezett (közeli hozzátartozó) részére történő vásárlás esetén a hozzátartozó neve is feltüntethető. Ez esetben felhívjuk figyelmét, hogy a közeli hozzátartozót az Nyomtatványok között megtalálható „Szolgáltatásra jogosult bejelentő” című nyomtatványon szükséges bejelenteni, amennyiben az korábban még nem történt meg.

Csak azt a számlát szabad elfogadni, ami minden esetben a hatályos számviteli törvénynek megfelelően van kiállítva.

Amennyiben nem készpénzfizetési számlát kíván beküldeni, az ügyintézési idő csökkentése érdekében a számla mellé kérjük, küldje meg az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolatát is. Ez azért szükséges, mert a pénztár a megvásárolt, kiadásként felmerült, vagyis kifizetett-kiegyenlített szolgáltatások ellenértékét tudja a tag részére az egészségszámlájáról elszámolni.

A számlát a honlapon, az Nyomtatványok között található igénylő lappal („Önsegélyező pénztári szolgáltatás igénylőlap") kell beküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatási szabályzatunk értelmében a szolgáltatás díj, amennyiben ahhoz minden szükséges igazolás csatolásra került, és az egyenlegen van elegendő 180 napos fedezet, legkésőbb az igény benyújtásától számított 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

Fontos! Önsegélyező szolgáltatások esetében a számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.Adókedvezmény, adóigazolás

A folyószámla kimutatás ellenőrizhető a www.patikapenztar.hu oldal NetPénztár menüpontjában, valamint az aktuális évet megelőző év január 1-jétől bármikor letölthető. Regisztrálni a NetPénztárban néhány személyes adat megadásával lehet. A NetPénztárban követheti és kontrollálhatja a patikakártyát érintő mozgásokat (befizetés, kifizetés), valamint lehetőség van adatmódosításra is.

A pénztártag maximum 150 000 Ft szja-kedvezményre jogosult, melynek visszaigényléséről rendelkezhet az adóbevallásban oly módon, hogy az összeg közvetlenül a patikakártyára kérhető jóváírásra. Tájékoztatjuk, hogy a 150 000 forintos maximális szja keret kihasználásához 2024-ben (nem tekintve az egyéb adókedvezményeket) legalább 1 000 000 forintos éves bruttó jövedelem szükséges (havi 83 333 forint bruttó bér).

A 150 000 Ft adókedvezmény tartalmazza az egyéni befizetés után járó 20%-os adókedvezményt, a 24 hónapos lekötés után járó 10%-os adókedvezményt, a prevenciós céllal igénybevett pénztári szolgáltatás után járó 10%-os adókedvezményt, a munkáltatói hozzájárulás valamint a pénztártag javára teljesített munkáltatói adomány után járó 20%-os adókedvezményt. A szükséges dokumentumok (Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről, Személyes egészségterv) megtalálhatók a Nyomtatványok menüpontban.

Az adóigazolást  a Pénztár minden év január 31-ig elkészíti és elküldi a tagjainak. Kérje elektronikusan az adóigazolását és az egyéni számlaértesítőjét, hogy bármikor rendelkezésére álljanak az igazolások. Töltse ki a nyilatkozatot és juttassa el a Pénztárhoz. Ezt követően a NetPénztárban minden évben megtalálja az adóigazolást és a számlaértesítő.

 • Fizessen be az egyéni számlájára, hogy legyen fedezet a prevenciós szűrővizsgálat árára. A befizetés után jogosult lesz 20% szja-visszatérítésre.
 • Töltse le és nyomtassa ki az orvosi javaslatot, és keresse fel vele a háziorvosát vagy kezelőorvosát. Neki kell kitölteni és aláírni, hogy milyen vizsgálatokat tart fontosnak az ön esetében. Egy javaslaton több vizsgálat is szerepelhet a rizikófaktoroknak megfelelően! Ezt elég a tagsági jogviszonya alatt egyszer benyújtani. Ha a családtagja szeretne szűrővizsgálatra menni, az orvosi javaslat az ő nevére szóljon!
 • Ha a családtagja veszi igénybe a szűrést, ellenőrizze a NetPénztárban, hogy szerepel-e a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjei között. Amennyiben nem, kérjük pótolja a bejelentést az erre szolgáló nyomtatvány elküldésével az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu e-mail címre.
 • Ezután kérjen időpontot a szűrésre. A szolgáltatást olyan rendelőben vegye igénybe, amely szerződött partnerünk.
 • A klinikán fizessen a vizsgálatért patikakártyával vagy kérjen számlát a Pénztár nevére (Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár), ha készpénzzel fizet. A számlán szerepeljen a pénztártag vagy a kedvezményezettjének a neve és a prevenciós vizsgálat megnevezése. Figyelem! 10%-os adó-visszatérítés csak az orvos által kitöltött javaslaton szereplő szűrővizsgálatok után jár. Az orvosi javaslat kiállításának meg kell előznie a vizsgálatot.

A vizsgálatról szóló számlát és a 10%-os adó-visszatérítésre jogosító orvosi javaslatot töltse fel az oldalunkon online vagy küldje meg e-mailen vagy postai úton. Ha patikakártyával fizetett, az orvosi javaslat megküldésével egyidejűleg jelezze felénk, hogy melyik tétel (dátum és összeg) volt a prevenciós szűrés

Az orvosi javaslatban szereplő, igénybevett prevenciós szűrővizsgálatok összegéről a Pénztár adóigazolást állít ki, mely alapján érvényesíthető a 10%-os adókedvezmény.

Juttassa el a kitöltött rendelkező nyilatkozatot (Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről) a pénztárhoz, amelyben megbízást ad a számláján lévő összeg vagy annak egy részének lekötésére. A lekötés minimumideje 24 hónap. A lekötés első napja nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezésének a napja.

A lekötés évében visszaigényelheti a lekötött összeg 10%-át, amelyet az adott évre szóló adóbevallásában tud érvényesíteni a Pénztártól kapott adóigazolás alapján.

A kitöltött nyilatkozatot 2 módon juttathatja el a Pénztárhoz:

 • postai úton a kinyomtatott és aláírt eredeti példányt (cím: 1022 Budapest, Bimbó út 18.).
 • e-mailben AVDH-val hitelesítve a pdf dokumentumot (e-mail-cím: bevallas@patikapenztar.hu).

Amennyiben a 24 hónapos futamidő alatt feltöri a lekötést, adófizetési kötelezettsége keletkezik: a lekötés után kapott adójóváírás összegének 1,2-szeresét kell jövedelemként szerepeltetni az adott adóévre vonatkozó adóbevallásban.

Írjon e-mailt a problémáról az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre. Csatolja a kitöltött e-irat-igénylő nyilatkozatot, hogy feltölthessük a NetPénztárba az igazolást.

Ha a pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje az üzemorvos, a háziorvos vagy más szakorvos javaslatára az egyes megbetegedések korai felismerésére szolgáló szűrővizsgálaton vesz részt, a vizsgálat árának 10%-át visszakapja a befizetett személyi jövedelemadójából. Az alábbi szűrésekre jár az adókedvezmény:

 • méhnyakrákszűrés;
 • emlőrákszűrés;
 • vastagbélrákszűrés;
 • prosztatarákszűrés;
 • mozgásszervi szűrés;
 • AIDS-szűrés;
 • mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés;
 • fogászati szűrés;
 • egyéb, az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére alkalmas szűrővizsgálat.
< /body> < /html>