Gyermek


A gyerek az egyik legnagyobb örömforrás a családban, ne engedje, hogy ezt beárnyékolják a megnövekedett anyagi terhek. Használja ki az egészségpénztárból igényelhető támogatásokat a gyerek megszületésétől az egyetemi évekig! Az önsegélyező szolgáltatásokra a 180 napos egyenlegből lehet költeni. A támogatási igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény/állapot bekövetkezése után legkésőbb 120 nappal be kell jelentenie hozzánk, azt követően a jogosultság érvényét veszti.

Csecsemő - és babaápolással kapcsolatos termékek, az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek, és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek költségeinek támogatására szolgál. A teljesség igénye nélkül a termékekről részletesebb tájékoztatás itt található.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • költséget igazoló számla,
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a Pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán. Amelyikük a megállapító határozat szerint a CSED juttatásra jogosult.

Igényelhető összeg: A CSED megállapításáról szóló határozatban megjelölt számítási alapként szolgáló nettó összeg és a folyósított összeg különbözete.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást)
 • az első igényléskor kapott hivatalos igazolás az ellátás megállapításáról,
 • az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata a folyósítás ideje alatt havonta.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását. Vagyis egy pénztári tagsághoz csak egy személy, vagy a pénztártag, vagy a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

A CSED folyósítása az igazolás szerint a jogosultság kezdetétől számítottan 168 nap. Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor.

Amennyiben a pénztártag a jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét nem tudja hitelt érdemlően igazolni, abban az esetben, a pénztár a 120 nap kezdetének az esemény bekövetkezésének dátumát veszi alapul.

A támogatás igényelhető egyszeri vagy havi rendszeres szolgáltatásként. Havi kifizetés esetén az aktuális folyósítást igazoló dokumentum megküldésére minden esedékes utalást megelőzően szükség van, mert a pénztár csak valóban folyósított juttatást támogathat.

Gyermek születése, vagy örökbefogadását követően igénybe vehető szolgáltatás

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán.

Igényelhető összeg: A támogatás gyermekenként, egyszeri támogatásként maximálisan 1 000 000 Ft összegben igényelhető.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • születési anyakönyvi kivonat, illetve az örökbefogadás vagy gyámság alá helyezés esetén az ennek tényét bizonyító hatósági iratok másolata a születéshez kapcsolódó egyszeri szolgáltatáshoz.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók: Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását. Vagyis egy pénztári tagsághoz csak egy személy, vagy a pénztártag, vagy a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Gyermek születését követően a gyermekgondozási díj (továbbiakban GYED) kiegészítésére igénybe vehető szolgáltatás.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán. Amelyikük a megállapító határozat szerint a GYED juttatásra jogosult.

Igényelhető összeg: A GYED megállapításáról szóló határozatban megjelölt számítási alapként szolgáló nettó összeg és a folyósított összeg különbözete.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • az első igényléskor kapott hivatalos igazolás az ellátás megállapításáról,
 • az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata a folyósítás ideje alatt havonta.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását. Vagyis egy pénztári tagsághoz csak egy személy, vagy a pénztártag, vagy a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

A GYED a csecsemőgondozási díj lejártát követően legfeljebb a gyermek két éves koráig jár, illetve ikergyermekek esetén ezeken túl további egy évig jár.

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor.

Amennyiben a pénztártag a jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét nem tudja hitelt érdemlően igazolni, abban az esetben, a pénztár a 120 nap kezdetének az esemény bekövetkezésének dátumát veszi alapul.

A támogatás igényelhető egyszeri vagy havi rendszeres szolgáltatásként. Havi kifizetés esetén az aktuális folyósítást igazoló dokumentum megküldésére minden esedékes utalást megelőzően szükség van, mert a pénztár csak valóban folyósított juttatást támogathat.

Gyermek születését követően a gyermekgondozási segély (továbbiakban GYES) kiegészítésére igénybe vehető szolgáltatás.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán. Amelyikük a megállapító határozat szerint a GYES juttatásra jogosult.

Igényelhető összeg: Maximum a folyósított ellátással azonos összeg.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • az első igényléskor kapott hivatalos igazolás az ellátás megállapításáról,
 • az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata a folyósítás ideje alatt havonta.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását. Vagyis egy pénztári tagsághoz csak egy személy, vagy a pénztártag, vagy a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor.

Amennyiben a pénztártag a jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét nem tudja hitelt érdemlően igazolni, abban az esetben, a pénztár a 120 nap kezdetének az esemény bekövetkezésének dátumát veszi alapul.

A támogatás igényelhető egyszeri vagy havi rendszeres szolgáltatásként. Havi kifizetés esetén az aktuális folyósítást igazoló dokumentum megküldésére minden esedékes utalást megelőzően szükség van, mert a pénztár csak valóban folyósított juttatást támogathat.

Gyermek születését követően a gyermeknevelési támogatás összegének (továbbiakban GYET) kiegészítésére igénybe vehető szolgáltatás.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje. Amelyikük a megállapító határozat szerint a GYET juttatásra jogosult.

Igényelhető összeg: Maximum a folyósított ellátással azonos összeg.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • az első igényléskor kapott hivatalos igazolás az ellátás megállapításáról,
 • az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata a folyósítás ideje alatt havonta.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók: Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását. Vagyis egy pénztári tagsághoz csak egy személy, vagy a pénztártag, vagy a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor.

Amennyiben a pénztártag a jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét nem tudja hitelt érdemlően igazolni, abban az esetben, a pénztár a 120 nap kezdetének az esemény bekövetkezésének dátumát veszi alapul.

A támogatás igényelhető egyszeri vagy havi rendszeres szolgáltatásként. Havi kifizetés esetén az aktuális folyósítást igazoló dokumentum megküldésére minden esedékes utalást megelőzően szükség van, mert a pénztár csak valóban folyósított juttatást támogathat.

Tankönyv, taneszköz, ruházat árának támogatása. A közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek után családi pótlékra jogosult személy által általános, vagy középiskolás tanuló számára vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának támogatása igényelhető.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán. Amelyikük a megállapító határozat szerint a családi pótlék juttatásra jogosult.

Igényelhető összeg: A nevelési-, tanévkezdési támogatás éves összege: egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • az iskolalátogatási igazolás másolata,
 • a Magyar Államkincstár által kiállított a családi pótlékra jogosultságról szóló igazolás másolata,
 • a termékek megvásárlását igazoló számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai, elektronikus dokumentumok másolata.

Felhasználható fedezet:

Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat:

Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
A szolgáltatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla alapján történik.

A számlát a Pénztár nevére, címére kell kiállítani, feltüntetve a tag nevét és tagi azonosítóját, de elfogadható a tag vagy kedvezményezettje nevére és címére szóló számla is. A szolgáltatás az eredeti számla ellenében vehető igénybe.

A számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.

Egyetemi, főiskolai hallgatók térítési díjára, kollégiumi és albérleti díjára igényelhető támogatás.

A felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése igényelhető.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán.

Igényelhető összeg: A nevelési-, tanévkezdési támogatás éves összege: egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • az iskolalátogatási igazolás másolata,
 • a szolgáltatás megvásárlását igazoló számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai, elektronikus dokumentumok másolata.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivaló:
A szolgáltatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla alapján történik.

A felsőoktatási képzés lehet nappali, esti, levelezői vagy távoktatás is.

A számlát a Pénztár nevére, címére kell kiállítani, feltüntetve a tag nevét és tagi azonosítóját, de elfogadható a tag vagy kedvezményezettje nevére és címére szóló számla is. A szolgáltatás az eredeti számla ellenében vehető igénybe.

A számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.