Idős családtag


Egészségpénztári megtakarítását nemcsak saját magára, hanem megváltozott munkaképességű családtagjaira, idős szeretteire is fordíthatja.

Házi betegápolás a beteg otthonában.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Igénybevétel feltétele:

 • számlakiállító csak a pénztárral szerződött szolgáltató lehet (szerződés ellenőrzése)
 • a szolgáltatásra vonatkozó orvosi javaslat megléte szükséges (letölthető formanyomtatvány)

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • költséget igazoló számla
 • orvosi javaslat
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a Pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

A támogatás az intézményi elhelyezés költségeinek fedezésére igénybe vehető szolgáltatás.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán.

Igényelhető összeg: Az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összege.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • az intézmény igazolása az ellátott személyről, az ellátást fizető személyről, az elhelyezés/ellátás időtartamáról és a térítési díj összegéről,
 • a pénztártag vagy bejelentett közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított számlák eredeti példánya.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A szolgáltatás rendszeres kifizetésként igényelhető, ha a havi gondozási díj összege meghaladja a nyugdíjminimum összegét.

Ugyanazon személy után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását.

A számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.

Vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása körében Braille írással készült könyvek, magazinok árának támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása biztosítható.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • vak személy (pénztártag, vagy kedvezményezettje) nevére kiállított hatósági igazolvány
 • költséget igazoló számla
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a Pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) biztosítható.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • mozgáskorlátozott személy (pénztártag, vagy kedvezményezettje) nevére kiállított hatósági igazolvány
 • költséget igazoló számla
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a Pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása biztosítható.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • vakvezető kutyára vonatkozó hatósági igazolvány
 • költséget igazoló számla
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a Pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

A pénztártag a szolgáltatást a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén, mint hátramaradott részére igényelheti. A haláleset bekövetkezését követően egyszer igénybe vehető szolgáltatás.

Igénylő: Pénztártag.

Igényelhető összeg: Számlákkal igazolt összeg

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • a kifizetés igényléséhez szükséges a halotti anyakönyvi kivonat másolata,
 • közeli hozzátartozói minőség okiratban történő igazolása,
 • a temetés költségeit igazoló, a pénztártag vagy kedvezményezettje nevére 120 napnál nem régebben kiállított számlák eredeti példányai.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

Ugyanazon személy után egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a pénztár szolgáltatását.

A számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.