Életvitel


Spóroljon jövőbeli egészségügyi kiadásain! Számtalan betegség megelőzhető egészséges táplálkozással, vagy ha szenvedélybetegségektől mentesen él és rendszeresen részt vesz a szűrőprogramokon. Ne feledje, a prevencióra költött pénztári megtakarítás után is jár 10% szja-visszatérítés!

Az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • költséget igazoló számla,
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata.

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
A számlán a termék nevére vonatkozóan egyértelműen feltüntetésre kell hogy kerüljön a gluténmentes megnevezés. Elfogadható formátum a GM rövidítés is.

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a Pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Egészségterv költségeinek finanszírozása. A pénztár weboldaláról letölthető Egészségterv alapján igénybe vett szolgáltatás prevenciós szolgáltatásnak minősül, melyre 10% szja-kedvezmény érvényesíthető a pénztár által kibocsátott adóigazolás alapján.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg.

Igénybevétel feltétele: számlakiállító csak a pénztárral szerződött szolgáltató lehet (szerződés ellenőrzése)

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • költséget igazoló számla,
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata.

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló egészségügyi szolgáltatónál történő kezelések költségeinek finanszírozása.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Igénybevétel feltétele: számlakiállító csak a pénztárral szerződött szolgáltató lehet (szerződés ellenőrzése)

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • költséget igazoló számla,
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata.

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
A pénztár weboldaláról letölthető Egészségterv alapján igénybe vett szolgáltatás prevenciós szolgáltatásnak minősül, melyre 10% szja-kedvezmény érvényesíthető a pénztár által kibocsátott adóigazolás alapján.

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Egészségügyi szűrő csomagok finanszírozása.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: Számlával igazolt összeg

Igénybevétel feltétele: számlakiállító csak a pénztárral szerződött szolgáltató lehet (szerződés ellenőrzése)

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat,
 • költséget igazoló számla,
 • készpénzfizetéstől eltérő fizetési móddal kiegyenlített számla esetén, az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolata.

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:
A pénztár weboldaláról letölthető Egészségterv alapján igénybe vett szolgáltatás prevenciós szolgáltatásnak minősül, melyre 10% szja-kedvezmény érvényesíthető a pénztár által kibocsátott adóigazolás alapján.

A csatolt számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, Címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a pénztártag neve és a 16 jegyű kártyaszáma.

A számlát tárgyévben kell beküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig, ellenkező esetben a számla érvényét veszti.

A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározottak szerint folyósított betegszabadság, táppénz idején kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása.

Igénylő: A pénztár táppénz-szolgáltatására kizárólag a pénztártag jogosult, a szolgáltatásra jogosult kedvezményezett nem.

Igényelhető összeg: A keresőképtelenség idejére járó juttatás és a nettó bér közötti különbözet. Kizárólag az egyéni számla erejéig téríthető.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • Kieső jövedelem kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez c. nyomtatvány
 • Amennyiben a munkáltató nem kifizetőhely, szükséges csatolni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (korábban OEP) kapott folyósítást igazoló dokumentumot is (pl. bankkivonat, csekk vagy netbankból letölthető tranzakciót igazoló)

Felhasználható fedezet: A pénztárba befizetett összeg a szolgáltatás igénybevételére azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A szolgáltatás igénybevétele nem automatikus, azt a pénztártagnak kell kezdeményeznie ezen a nyomtatványon.

A szolgáltatást kizárólag utólag (amikor a pénztártag újból keresőképessé válik) lehet igénybe venni.

A szolgáltatás iránti igényt a keresőképtelenség utolsó napját követő év december 31-ig kell a pénztárhoz benyújtani, azt követően a jogosultság érvényét veszti.

A pénztártagnak nyilatkoznia kell, hogy ilyen jellegű járadékot (táppénz stb.) más önkéntes egészségpénztártól és/vagy biztosítótól nem vesz igénybe (így biztosítjuk azt, hogy a keresőképtelenség idején a pénztártag juttatásai nem haladhatják meg a keresőképes napok alatt szerzett jövedelmét).

A teljes igényelt összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni a tag részére, amennyiben az egyenlegén van rá fedezet. Részletfizetésre nincs lehetőség, de a tag kérheti a számla összegéből az egyenleg erejéig történő kifizetést.

Az igényelhető szolgáltatás az álláskeresési járadék, vagy álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt azon személyek esetében, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

Igénylő: A szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán.

Igényelhető összeg: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha még nem jelentette be a kedvezményezettjét és az ő jogán venné igénybe a szolgáltatást),
 • a Munkaügyi Központ által kiállított eredeti álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt megállapító határozat másolata, az utalás tényét igazoló bankszámlakivonat vagy postai átvételi szelvény másolata.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres szolgáltatás, de kérhető egyszeri kifizetésként is (szintén jogosultság fennállása alatt).
A támogatási igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény/állapot bekövetkezése után legkésőbb 120 nappal be kell jelentenie hozzánk, azt követően a jogosultság érvényét veszti.

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor.