Cafeteria-kalkulátor


Dolgozónként HAVONTA mennyit akar költeni bérre és bérjellegű juttatásokra?

Munkáltatói kalkulátor 2024
Munkavállalók száma:  Fő
Igényelt juttatás / munkabér összege (munkavállalónként):  Ft 
Munkáltatót és a munkavállalót terhelő kötelezettségek Adómentes juttatás (SZJA tv. 1 sz. mell.) SZJA tv. 70. § SZJA tv. 71. § SZJA tv. 70. § (2) Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás és adomány, munkabérből történő egyéni tagdíj teljesítés Munkabérként történő kifizetés esetén, valamint ajándékutalvány
0%-os közteherrel: Sporteseményekre és kulturális eseményre belépő, valamint könyvtári beiratkozási díj 0%-os közteherrel: Önsegélyező szolgáltatásra adott célzott támogatás* 28%-os közteherrel: SZÉP egyenleg feltöltés éves 450 ezer forintig, azaz havi 37.500, felette egyes meghatározott juttatás 33,04%-os közteherrel: csekély értékű ajándék (évente háromszor, minimálbér 10%-a) célzott egészségpénztári támogatás
Munkavállaló által igényelt, azaz a költhető juttatás  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft
Munkavállaló által fizetendő Nyugdíjjárulék levonás (10%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft  Ft  Ft
Egészségbiztosítási és Munkaerő-piaci járulék levonás (8,5%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft  Ft  Ft
SZJA (15%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft  Ft  Ft
Tőkejövedelem után (89%) SZJA (15%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tőkejövedelem után (89%) SZOCHO (13%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Bruttó (a juttatás munkavállalói adóval növelt összege)  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft
Munkáltató által fizetendő Szociális hozzájárulás (13%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft  Ft  Ft
Juttatást terhelő adó 28% (15% szja valamint 13% szocho) 0 Ft 0 Ft  Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Juttatást terhelő adó 33,04 (15% szja valamint a 13% szocho 1,18-szorosa) 0 Ft 0 Ft  Ft  Ft 0 Ft 0 Ft
A juttatás teljes költsége (juttatás munkavállaló és munkáltató terheivel növelve)  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft
Teljes ráfordítás  %  %  %  %  %  %
Összes adótartalom %-ban  %  %  %  %  %  %
Munkavállaló által az igénybe vett összeg 89%-a után fizetendő szochó + szja (24,92%)*  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft
Pénztári adókedvezmény (következő évben érvényesíthető)** 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft  Ft 0 Ft
Pénztártag egészségre fordítható jövedelme (az adókedvezményt figyelembe véve)  Ft
Adótartalom a kedvezményeket figyelembe véve %-ban  %  %  %  %  %  %
Összes havi megtakarítás (bér a bázis)  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft  Ft
*Az igénybe vett összeg után a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége keletkezik egyéb jövedelemként (24,92%)
**A munkáltatói hozzájárulás és adomány, valamint a bérből fizetett tagdíj esetében a pénztártag 20%-os szja-visszatérítésre jogosult